Zălăuanii vor avea acces, prin intermediul unui portal electronic, la cel puțin zece tipuri de servicii oferite în prezent de Primăria Zalău în sistem clasic

Municipiul Zalău și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă au semnat contractul de finanțare pentru proiectul SPECIAL ZALĂU – Servicii publice electronice de calitate și integrate pentru administrația locală din municipiul Zalău. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Obiectivul specific este introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari, în concordanţă cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacitaţii Primăriei Municipiului Zalău de a asigura serviciile publice integrate de calitate, transparente şi accesibile pentru cetăţeni prin simplificarea procedurilor administraţiei locale, în paralel cu reducerea birocraţiei şi folosind un management instituţional eficient. 

Rezultatele așteptate ale proiectului vizează dezvoltarea serviciilor electronice oferite de Primăria Zalău și se referă la realizarea unui portal electronic prin care cetățenii municipiului să poată avea acces electronic la minim 10 tipuri de servicii oferite în prezent în sistem clasic, respectiv obținere și prelungire certificate de urbanism; înștiințarea începerii/terminării lucrărilor de construire/deființare; obținere certificat de nomenclatură stradală și adresă; eliberare certificat de atestare fiscală; depunere online a declarațiilor de impunere a impozitelor și taxelor locale; comunicare online a actelor administrativ-fiscale, emise în scopul activității de impunere, constatare și executare silită a impozitelor și taxelor locale; sesizări online – harta incidentelor; vizualizarea online a dosarului fiscal; depunerea online a cererii de scutire de impozit;, inclusiv modernizarea paginii de internet www.zalausj.ro, dotare cu echipamente IT, auditarea tehnică a sistemelor realizate; realizarea unei arhive electronice cu aproximativ 40.000 dosare din arhiva clasică și elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Zalău 2024-2030.

Valoarea totală estimată a proiectului, conform contractului de finanțare este de 3.218.371,66 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 2.697.583,52 lei, cofinanțarea din bugetul național este de 412.571,59 lei, iar contribuția locală se ridică la 108.216,55 lei. Proiectul a demarat în 13 decembrie 2018 și are termen de finalizare data de 12 mai 2020, având o durată de 30 de luni. 

Adauga comentariu