Un tronson de peste 800 de metri din DJ 109F va fi modernizat cu 4,1 milioane de lei. Porțiunea de drum din intravilanul localității Fodora se află în stare accentuată de degradare

Drumul județean 109F va fi modernizat pe un tronson de 837,60 de metri, fiind în stare acentuată de degradare. Sectorul de drum este localizat în intravilanul localității Fodora. Din cauza traficului greu și a lipsei dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor pluviale dar și a neexecutării lucrărilor de întreținere curentă, pe carosabil au apărut gropi și denivelări. Mai mult decât atât, acostamentele sunt din pământ și nu au pant transversală corespunzătoare, iar indicatoarele rutiere și marcajele lipsesc cu desăvârșire. Cercetarea geotehnică întreprinsă pe DJ 109 F a relevat faptul că pe cea mai mare parte din lungimea traseului prevăzut pentru modernizare, suprafața carosabilă este acoperită cu balast. Scurgerea apelor de pe partea carosabilă se desfășoară în condiții improprii, întrucât șanțurile existente favorizează stagnarea și infiltrarea apei în corpul drumului ceea a condus de-a lungul timpului la cedări ale sistemului rutier. De asemenea, intersecțiile dintre obiectivul de investiții și drumurile adiacente nu sunt amenajate în mod corespunzător, iar trecerea la nivel cu calea ferată amenajată necorespunzător pune în pericol siguranța circulației rutiere și feroviare. Pe tronsonul de drum respectiv se află și un pod peste râul Someș cu o lungime de 170 de metri care va fi consolidat. Drumul Județean 109F este de categoria a IV-a cu o lățime a carosabilului de șase metri și se încadrează în clasa de trafic redus.

DJ 109F are o lungime între localitatea Fodora - intersecție DN1C de 800 de metri, iar în urma măsurătorilor topografice în vederea elaborării documentației faza DALI, lungimea reală măsurată este de 837,60 de metri, investiția urmând să fie realizată pe lungimea de drum rezultată în urma măsurătorilor. Lucrările de modernizare a DJ 109 F vor consta în refacerea părții carosabile, consolidarea acostamentelor, înlocuirea podețelor tubulare, reprofilarea șanțurilor pe ambele părți, amenajarea racordurilor cu drumurile laterale și consolidarea podului peste râul Someș. După realizarea lucrărilor de modernizare cota drumului se va ridica cu aproximativ 40-50 cm. Investiția va facilita accesul la proprietăți al cetățenilor, dar și spre orașele Dej, Jibou, Zalău și Baia Mare. Consiliul Județean a aprobat devizul de lucrări și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții, Modernizare DJ 109F-Fodora-DN1C, în sumă de 4.111.635,67 lei. 

sursa foto Transilvania-localități.ro

Adauga comentariu