Spitalul orășenesc Dr.Ioan Pușcaș din Șimleu Silvaniei va fi modernizat cu 2,8 milioane de euro. Unitatea medicală va dispune de dotările necesare pentru persoanele cu dizabilități auditive sau vizuale

Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Septmiu Țurcaș a semnat astăzi contractul de finanțare din fonduri europene,” Creșterea eficienței energetice a clădirii spitalului orășenesc Dr.Ioan Pușcaș”. Proiectul prevede pentru clădirea spitalului, atât măsuri de creştere a eficienţei energetice cât şi măsuri conexe. Măsurile de creştere a eficienţei energetice includ lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază, respectiv înlocuirea tâmplăriei din lemn existente cu tâmplărie PVC şi geam termoizolant, termoizolarea planşeului spre pod şi a acoperişului, a planşeului terasă, a plăcii peste subsolul neîncălzit cu polistiren și a pereţilor exteriori neizolaţi, înlocuirea echipamentelor şi utilajelor din centrala termică existentă, înlocuirea conductelor instalaţiei de apă caldă de consum cu conducte din material plastic izolate termic, înlocuirea instalaţiei de încălzire, schimbarea pompelor de circulaţie a agentului termic cu pompe cu reglaj electronic a turaţiei, instalarea unui sistem cu trei pompe de căldură geotermală cu 21 de puţuri forate pentru prepararea unei părţi din necesarul de agent termic pentru încălzire, instalarea unui sistem de 40 de panouri solare pentru producerea unei părţi din necesarul de apă caldă de consum, înlocuirea instalaţiei de ventilare, montarea de unităţi interioare de climatizare de perete, racordate şi comandate de unităţile exterioare, amplasate în curtea interioară a imobilului pentru asigurarea confortului termic în cabinete, laboratoare, birouri și saloane.

Confortul termic în blocul operator si in bucatarie va fi asigurat de un sistem de introducere si evacuare aer conectat la o centrala de tratare aer, încadrată în divizia de camere curate. Primarul din Șimleu Sivaniei, Septimiu Țurcaș a declarat că va fi înlocută instalaţia de iluminat, inclusiv corpurile de iluminat existente ce au lămpi fluorescente sau incandescente cu corpuri de iluminat cu lămpi LED. De asemenea, vor fi montate corpuri de iluminat la patul bolnavilor care vor avea şi funcția de alarmare. Cele patru lifturi ale spitalului vor fi înlocuite. Lifturile noi vor avea alimentare dublă, astfel încât vor putea servi ca și cale de evacuare, conform cerinţelor ISU. Lifturile noi pentru pacienţi vor fi prevăzute cu panou tactil, semnalizare luminoasă şi sonoră, facilitând astfel utilizarea de persoanele cu dizabilităţi auditive sau vizuale.

Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului sunt refacerea corespunzătoare a acoperişului pe toate tronsoanele clădirii. După refacerea şarpantei se va monta o folie hidroizolantă pentru prevenirea infiltraţiilor şi pentru realizarea unei bariere de vapori la şarpantă şi se va remonta învelitoarea din ţiglă ceramică existentă, vor fi refăcute hidroizolaţiile degradate de la subsol şi va fi realizat un sistem de drenaj perimetral conectat la o reţea de canalizare. Totodată, se vor executa trotuare de gardă de 60 cm în jurul clădirii, cu pantă înspre exterior, vor fi înlocuite conductele instalaţiei de apă rece şi canalizare menajereă din subsolul clădirii până sub planşeul spre demisol. Vor fi montate covoare cu marcaj tactil de la accesul pacienţilor în cladire până la cabinetele de consultaţii şi până la sălile de tratament, în vederea înlesnirii accesului persoanelor cu dizabilităţi. Lângă uşile de acces în cabinetele de consultaţii şi în sălile de tratament vor fi montate plăcuţe, indicatoare inscripţionate Braille care vor uşura accesul şi orientarea persoanelor cu deficienţe de vedere. Aceste plăcuţe fac parte din categoria obiectelor de inventar şi sunt cuprinse corespunzător în cheltuielile neeligibile.

În vederea asigurării cerinţelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență se va înlocui termoizolaţia existentă în zona tuturor planşeelor, iar uşile de acces în clădire vor fi înlocuite cu uşi din PVC dotate cu mâner antipanică. V fi deschisă scara existentă care face legătura între holul principal de la ambulatoriu şi etajul 1, vor fi înlocuite pompele de la rezervorul de apă. Cheltuielile aferente măsurilor conexe sunt încadrate în buget la cheltuieli eligibile în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente. Valoarea proiectului de investiții se ridică la 2,8 milioane euro. 

sursa foto facebook Septimiu Țurcaș

Adauga comentariu