Sancțiuni usturătoare pentru agenții economici sălăjeni. Inspectorii de muncă au împărțit amenzi de peste 90.000 de lei și avertismente pentru nerespectarea legii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a desfășurat pe parcursul lunii februarie 2019 controale la agenții economici de pe raza județului. În domeniul relatiilor de muncă au fost controlați 78 agenți economici din care 44 au fost sancționați, aplicându-se nouă amenzi în cuantum de 84.000 lei și 64 avertismente. În urma controalelor au fost depistate 8 persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Amenzile au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, a obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de salariați, neândeplinirea sau îndeplinirea parțială de către angajator a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă la termenele stabilite de acesta. Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente se referă la nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale, a dispozițiilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariații, nerespectarea termenelor de transmitere a datelor privind suspendarea contractului individual de muncă și a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență al salariaților în format electronic și refuzul angajatorului de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele necesare controlului. 

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost verificați 44 de agenți economici, aplicându-se două amenzi în cuantum de 10.000 lei pentru neândeplinirea măsurilor dispuse de inspectorul de muncă la controlul anterior, respectiv lipsa controlului medical periodic și 36 de avertismente. Deficientele constatate și sancționate cu avertisment se referă la neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție, lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul sănătății și securității în muncă pentru toate activitățile desfășurate, lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție, neefectuarea controlului medical periodic și/sau la angajare. Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a tuturor deficiențelor constatate.

Adauga comentariu