“Sălajul spune NU corupției!” proiect implementat de Consiliul Județean pentru combaterea corupției la nivelul administrației publice locale

Contractul de finanțare pentru proiectul “Sălajul spune NU corupției!” a fost semnat anul trecut pe 8 noiembrie de Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și Tiberiu Marc președintele Consiliului Județean. Proiectul a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, axa prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, operațiunea - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare a pericolului pe care îl reprezintă actul de corupție la nivelul administrației publice locale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Sălaj și pentru aleși locali din județ, prevenirea și combaterea corupției în cadrul Consiliului Județean Sălaj prin constituirea și consolidarea cadrului procedural existent, creșterea gradului de conștientizare publică prin organizare de campanii de educație anticorupție la nivelul instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Sălaj și la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ.

În cadrul proiectului 100 de persoane din administrația publică locală vor fi instruite în domeniul prevenirii si combaterii corupției. Va fi elaborat și distribuit un ghid de bune practici la nivelul administrației publice locale pentru prevenirea și combaterea corupției. De asemenea va fi elaborat un manual de proceduri operaționale pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul administrației publice locale. Instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Județean Sălaj și cele 61 de unități administrativ-teritoriale din județ vor fi informate cu privire la măsurile de prevenire și combatere a corupției. Echipa de proiect, formată din manager Iuga Ioana Marinela, asistent manager Lemeni Laura-Cornelia, responsabil financiar Labo Simona Carmen, responsabil comunicare Opriș Laura Claudia și responsabil achiziții publice Vultur Maria, pregătește documentațiile de achiziție publică pentru serviciile de informare și publicitate și pentru serviciile de formare profesională în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Până în prezent a fost demarată procedura pentru selecția unui expert, a fost elaborat și depus la AM POCA (Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă) primul raport de progres trimestrial, ne informează biroul de presă al Consiliului Județean Sălaj.

Valoarea proiectului se ridică la 362.564,99 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 355.313,67 lei iar contribuția județului Sălaj este 7.251,32 lei. Proiectul se va desfășură pe o perioadă de 13 luni, respectiv noiembrie 2018-decembrie 2019. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 


 

Adauga comentariu