Radiografii dentare gratuite pentru 400 de elevi sălăjeni

400 de elevi sălăjeni beneficiază de radiografii dentare gratuite. Intervențiile stomatologice vor fi efectuate la cabinetele medicale stomatologice școlare de la Liceul Sportiv Avram Iancu și școala gimnazială Iuliu Maniu pentru elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal din rețeua de învățământ a municipiului Zalău. Pentru asigurarea serviciilor de specialitate necesare sănătății dentare a elevilor ar trebui achiziționat un aparat de radiologie dentară în valoare de 350.000 de lei. Întrucât costul unui astfel de aparat este foarte mare, Consiliul Locla va aloca în bugetul Direcției de Asistență Socială o sumă din care să poată fi achitată contravaloarea costului radiologiilor. Suma propusă a fi alocată în acest an este de 6.000 de lei, reprezentând asigurarea serviciilor pentru 400 de elevi. 

Pentru a beneficia de radiografii dentare decontate de Consiliul Local Zalău, medicul stomatolog din cadrul cabinetului medical școlar identifică elevii care au nevoie de radiografie dentară. Ulterior, medicul stomatolog direcționează elevii către laboratorul de radiologie dentară care a încheiat cu Direcția de Asistență Socială Zalău un contract de prestări servicii. Elevul va prezenta medicului stomatolog, radiografia dentară și copia după actul de identitate. Direcția de Asistență Socială va întocmi lunar un referat și o decizie cu toți elevii care au beneficiat de radiografie dentară pe luna precedentă. Cabinetul stomatologic școlar transmite lunar, lista cu elevii care au fost direcționați către laboratorul de radiologie dentară în luna precedentă, respectiv copii ale documentelor justificative. 

foto:gorjeanul.o

Adauga comentariu