PSD, PMP, ALDE, PNȚCD, PER și Alianța Maghiară din Transilvania au fost sancționate de Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1, după ce au lipit afișe electorale cu încălcarea dispozițiilor legale

Mai multe formațiuni politice au fost sancționate de Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1, după o plângere depusă de USR PLUS. 

PSD, PMP, ALDE și Alianța Maghiară din Transilvania au fost sancționate de Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1, după ce au lipit afișe electorale cu încălcarea dispozițiilor legale

Iată HOTĂRÂREA Nr.23 din 10 septembrie 2020 privind admiterea în parte a Plângerii formulate de către Alianța USR PLUS înregistrată sub nr. 119/09.09.2020 și admiterea în tot a autosesizării Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Zalău: 

Având în vedere:

- Plângerea formulată de către Alianța USR PLUS înregistrată sub nr. 119/09.09.2020;
- Procesul verbal nr. 120 din 10.09.2020 al şedinţei Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Zalău încheiat cu ocazia constituirii comisiei de verificare, în teren, a legalității amplasării afișelor electorale în locurile de afișaj electoral special amenajate, ca urmare a plângerii formulate de către Alianța USR PLUS nr. 119/09.09.2020;
 - Procesul verbal nr. 121 din 10.09.2020 încheiat cu ocazia consemnării constatărilor comisiei de verificare, în teren, a legalității amplasării afișelor electorale în locurile de afișaj electoral special amenajate,  ca urmare a plângerii formulate de către Alianța USR PLUS nr. 119/09.09.2020; 
   - Procesul verbal nr. 122 din 10.09.2020 al şedinţei Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Zalău încheiat cu ocazia soluționării Plângerii formulate de către Alianța USR PLUS înregistrată sub nr. 119/09.09.2020;
Având în vedere fotografiile anexate plângerii formulate de către Alianța USR PLUS înregistrată sub nr. 119/09.09.2020, din care rezultă că, pe panourile de afișaj electoral din cele 8 locații indicate în cuprinsul plângerii, sunt amplaste mai multe afișe aparținând Partidului Social Democrat, Alianței Democraților și Liberalilor, Partidului Mișcarea Populară, Partidului Ecologist Român și Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, fapt ce încalcă prevederile art. 79 alin. 4 teza finală din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Zalău a procedat la verificarea celor sesizate. 
Date fiind dispozițiile art. 79 alin. 4 teza finală din Legea nr. 115/2015,  Procesul verbal nr. 121/10.09.2020 întocmit de către Comisia constituită prin procesul verbal nr. 120/10.09.2020 în scopul verificării aspectelor sesizate prin plângerea Alianței USR PLUS și prin adresa de înaintare a acesteia, dar și fotografiile reliazate de către aceasta se reține că sesizarea este întemeiată, respectiv s-a constatat că pe panorurile destinate afișajului electoral sunt amplasate mai multe afișe electorale ale Partidului Social Democrat, Partidului Mișcarea Populară, Alianței Liberalilor și Democraților, Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidului Ecologist Român, fapt ce încalcă dispozițiile legale mai sus amintite.

Pe lângă cele sesizate prin Plângerea Alianței USR PLUS și prin adresa de înaintare a acesteia, comisia a constatat, în urma verificărilor, că și Alianța Maghiară din Transilavania încalcă dispozițiile art. 79 alin. 4 teza finală din Legea nr. 115/2015, respectiv are un număr mai mare de afișe electorale decât cel prevăzut de dispozițiile legale în 4 din cele 8 locații verificate.

Față de cele expuse mai sus
În temeiul art. 27, art. 79 alin. 4 şi art. 80 alin. 2, alin. 4, alin. 5 și alin. 6 din  Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, art. 2 alin. 2 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE AL MUNICIPIULUI ZALĂU NR.1  
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se admite, în parte, plângerea depusă de către Alianța USR PLUS, înregistrată sub numărul 119/09.09.2020 și sesizarea formulată prin adresa de înaintare a plângerii.
Art. 2. Se dispune:
- îndepărtarea a 2 dintre afișele electorale aparținând Partidului Social Democrat de pe panoul amplasat la Sediul SADP – B-dul Mihai Viteazu, nr. 68; 
- îndepărtarea a unuia dintre afișele electorale aparținând Partidului Mișcarea Populară de pe panoul amplasat în Zona complexului Brădet - str. A. Iancu;
- îndepărtarea a unuia dintre afișele electorale aparținând Alianței Liberalilor și Democraților amplasate pe panourile de afișaj electoral din următoarele locații:
- Zona complexului Brădet - str. A. Iancu
    - La Galeriile Meseș  - în fața Parcului Municipal Central
    - Cartier Ortelec – zona stației de autobuz
    - Sediul SADP – B-dul Mihai Viteazu
    - Cartier Dumbrava Nord – în zona bl. SB 10
 - îndepărtarea a unuia dintre afișele electorale aparținând Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat amplasate pe panourile de afișaj electoral din următoarele locații:
     - Zona complexului Brădet - str. A. Iancu
    - La Galeriile Meseș  - în fața Parcului Municipal Central
    - Cartier Ortelec – zona stației de autobuz
    - Sediul SADP – B-dul Mihai Viteazu
    - Cartier Dumbrava Nord – în zona bl. SB 10 – Biserica Reformată
    - În zona Spitalului Județean Sălaj – Zona Stației de autobuz
    - Platou din față Bloc Scala
    - Str. 22 Decembrie 1989 – zona stației de autobuz
- îndepărtarea a unuia dintre afișele electorale aparținând Partidului Ecologist Român amplasate pe panorurile de afișaj electoral din următoarele locații:
     - Zona complexului Brădet - str. A. Iancu
    - La Galeriile Meseș  - în fața Parcului Municipal Central
    - Cartier Ortelec – zona stației de autobuz
    - Sediul SADP – Budul Mihai Viteazul
    - Cartier Dumbrava Nord – în zona bl. SB 10 – Biserica Reformată
    - În zona Spitalului Județean Sălaj – Zona Stației de autobuz
    - Platou din față Bloc Scala

Se pune în vedere Partidului Social Democrat, Partidului Mișcarea Populară, Alianței Liberalilor și Democraților, Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidului Ecologist Român să ducă la îndeplinire hotărârea, de îndată ce aceasta este comunicată, având în vedere dispozițiile art. 80 alin. 6 din Legea nr. 115/2015.
Art. 3. Se constată întemeiată autosesizarea Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Zalău cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 79 alin. 4 teza finală din Legea nr. 115/2015, de către Alianța Maghiară din Transilvania, și dispune, în sarcina acesteia îndepărtarea afișelor amplasate cu nerespectarea dispozițiilor legale, astfel încât să fie amplasat un singur afiș pe panourile electorale din următoarele locații: 
- Zona complexului Brădet - str. A. Iancu 
- Galeriile Meseș - în fața Parcului Municipal Central 
- Spitalului Județean Sălaj – Zona Stației de autobuz  
-  Platoul din față Bloc Scala 
Se pune în vedere Alianței Maghiare din Transilvania să ducă la îndeplinire hotărârea, de îndată ce aceasta este comunicată, având în vedere dispozițiile art. 80 alin. 6 din Legea nr. 115/2015.
Art. 4. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Zalău  nr.1 și prin publicare în presă.
Art. 5. Prezenta Hotărâre poate fi contestată, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestația se depune la Biroul Electoral Județean Sălaj.
Art. 6. Prezenta se comunică Primarului Municipiului Zalău,  Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj,  Inspectoratul de Jandarmi  Județean „Menumorut Voievod” Sălaj în vederea verificării ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin prezenta hotărâre, iar în cazul nerespectării măsurilor dispuse în sarcina Partidului Social Democrat, Partidului Mișcarea Populară, Alianței Liberalilor și Democraților, Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, Partidului Ecologist Român și Alianței Maghiare din Transilvania, să dispună luarea măsurilor administrative sau aplicarea sancțiunilor contravenționale ori penale, care se impun, potrivit dispozițiilor legale. 
Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
          - Dosar hotărâri al Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Zalău;        
          - Alianța USR PLUS;
          - Partidul Social Democrat;
          - Partidul Mișcarea Populară; 
          - Alianța Liberalilor și Democraților; 
          - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat; 
          - Partidul Ecologist Român;  
          - Alianța Maghiară din Transilvania;
          - Primarul Municipiului Zalău;
          - Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj;
          - Inspectoratul de Jandarmi  Județean „Menumorut Voievod” Sălaj;
          - Aducere la cunoștință publică prin afişare la avizier și publicare în presă.

Adauga comentariu