Proiecte de 300 de milioane de lei derulate de Primăria Zalău cu fonduri europene nerambursabile. ADR Nord Vest a analizat stadiul implementării proiectelor

Reprezentanții ADR Nord Vest Cluj a participat la întâlnirea de lucru cu administrația publică locală a municipiului Zalău. Primăria Zalău care are în derulare proiecte cu finanțare europeană în cadrul POR 2014 – 2020 a găzduit în 21 martie întâlnirea de lucru cu echipa Agenției Regionale de Dezvoltare – Nord Vest Cluj. La întrunire au participat Ionel Ciunt primarul municipiului, alături de viceprimarul Teodor Bălăjel, factori de răspundere ai mai multor compartimente din cadrul instituției și directorul ADR – NV Marcel Boloș, împreună cu alți reprezentați ai agenției. În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării proiectelor la nivel de municipiu prin POR 2014 – 2020, atît în ceea ce privește stadiul semnării contractelor de finanțare, cît și în privința achizițiilor de lucrări. După discuțiile punctuale pe marginea fiecărui proiect, s-au discutat propuneri de proiecte prioritare pentru viitoarea perioadă de program, 2021 - 2027, în domeniul mobilității regenerării urbane și eficienței energetice.

Primăria Zalău are în implementare în acest moment 29 de proiecte de investiții cu finanțare europeană nerambursabilă, în cadrul POR 2014 -2020 în valoare de aproximativ 338 milioane lei, care se află în diferite stadii. Astfel, 15 contracte în valoare de 74 milioane lei sunt semnate, șapte proiecte în valoare de 178 milioane lei sunt în etapa pre-contractuală, iar cinci proiecte în valoare de 86 milioane lei sunt în etapa de evaluare.

Valoarea totală a fondurilor atrase pentru aceste investiții se ridică la aproximativ 300 milioane lei. Scopul acestora este reducerea emisiilor cu efect de seră prin implementarea unor măsuri de reabilitare energetică ce vizează reducerea pierderilor și a consumurilor energetice în sectorul locuințelor și al clădirilor publice din municipiu, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, preșcolare și antepreșcolare prin dezvoltarea și îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, modernizarea și extinderea iluminatului public, dar și îmbunătățirea mobilității urbane durabile și amenajare spații verzi pe imobile degradate. Proiectele vor aduce beneficii de mediu, sociale și economice, vor asigura realizarea unui învățământ de calitate și vor contribui la dezvoltarea durabilă a comunității locale și promovarea coeziunii sociale.

sursa foto zalausj.ro

Adauga comentariu