Primarul Ionel Ciunt a semnat scrisoarea deschisă către Consiliul European privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050

Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, în calitate de reprezentant al municipiului Zalău, este unul dintre semnatarii scrisorii deschise către Consiliul European și Statele Membre UE cu privire la impulsionarea Șefilor de State și Guverne ale Statelor Membre să angajeze Uniunea Europeană și toate instituțiile europene pentru o strategie pe termen lung cu obiectivul de atingere a unor emisii de carbon net-zero până în anul 2050. ”Schimbările climatice existente impun acțiuni imediate care să aibă drept scop menținerea creșterii temperaturii globale sub 1,5°C. Din acest punct de vedere politicile europene trebuie gândite în așa fel încât, încălzirea globală să nu pună în pericol viitorul copiilor noștri” precizează primarul municipiului Zalău cu ocazia semnării scrisorii deschise.

Asociația Europeană pentru Democrație Locală și mai multe coaliții și rețele de orașe europene, printre care Energy Cities și ICLEI au lansat o inițiativă de sprijin a strategiei ambițioase în domeniul schimbărilor climatice pe termen lung, ce susține ca prioritate atingerea unor emisii de carbon net-zero până în anul 2050. Peste 9.000 orașe s-au alăturat Convenției Primarilor pentru energie și climă la nivel global, dintre care 8.000 din Europa.

Obiectivul prezentei strategii pe termen lung este de a confirma angajamentul Europei de a deschide calea în domeniul combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial și de a prezenta o viziune care poate conduce la atingerea până în 2050 a emisiilor nete de gaze cu efect de seră egale cu zero, printr-o tranziție echitabilă din punct de vedere social și în mod eficient din perspectiva costurilor. Strategia are menirea de a stabili direcția în care vor evolua politicile UE privind clima și energia și de a defini ceea ce UE consideră că este contribuția sa pe termen lung la îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris în ceea ce privește temperatura, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, care va avea în continuare un impact asupra unei game mai largi de politici ale UE. Strategia deschide o dezbatere aprofundată care implică atât factori de decizie la nivel european, cât și cetățeni în general, cu privire la modul în care Europa ar trebui să se pregătească pentru orizontul anului 2050 și cu privire la strategia europeană pe termen lung care urmează să fie transmisă până în 2020 Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. 

UE, responsabilă de 10 % din emisiile de gaze cu efect de seră pe plan mondial, este un lider la nivel global în ceea ce privește tranziția la o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră. Încă din 2009, UE și-a stabilit obiectivul de reducere a emisiilor cu 80-95 % până în 2050. După punctul culminant al emisiilor de gaze cu efect de seră în UE înregistrat în 1979, eficiența energetică, politicile privind utilizarea altor carburanți și pătrunderea surselor regenerabile de energie au redus emisiile în mod considerabil. În consecință, între 1990 și 2016, consumul de energie s-a diminuat cu aproape 2%, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 22%, în timp ce PIB-ul a crescut cu 54%. Tranziția către o energie curată a determinat modernizarea economiei europene, a condus la o creștere economică durabilă și a adus importante beneficii societale și de mediu pentru cetățenii europeni. Eforturile UE de a-și atinge obiectivele privind energia și clima stabilite pentru 2020 au dus deja la apariția unor noi sectoare industriale și a unor locuri de muncă europene, precum și la sporirea inovării tehnologice, reducând costurile tehnologiei. 

Organizația Mondială a Sănătății leagă poluarea aerului de prezența în aer a unor gaze și particule care se găsesc în atmosferă. Acestea sunt dăunătoare pentru ființele vii, atunci când depășesc pragul de concentrare.Gazele cu efect de seră captează căldura în troposferă, partea a atmosferei în care se produc fenomenele meteorologice. Încălzirea globală, pe care o determină, afectează sistemele de climatizare ale Pământului. Gazele cu efect de seră sunt un înveliș al pământului care acționează ca pereții de sticlă ai unei sere, menținând temperatura suficient de caldă pentru ca viața pe Pământ să fie posibilă. Un gaz cu efect de seră este orice compus gazos prezent în atmosferă care este capabil să absoarbă radiațiile infraroșii, reținând căldura în atmosferă. Prin creșterea căldurii din atmosferă, gazele cu efect de seră sunt responsabile de efectul de seră, ceea ce conduce la încălzirea globală.

foto: digi-world

Adauga comentariu