Primăriile din județ sunt invitate de președintele Consiliului Județean să dezvolte servicii în domeniul asistenței sociale

Consiliul Județean a aprobat ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2019 din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale. Consiliul Judeţean Sălaj iniţiază, dezvoltă şi susţine din anul 2009 programe de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de unităţile de cult sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj. Datorită experienţei anilor anteriori şi rezultatelor pozitive obţinute s-a hotărât continuarea finanţării unui astfel de program şi în acest an.

Programul cuprinde activităţi din domeniul asistenţei sociale, prin acordarea de servicii de asistenţă socială primară în principal la domiciliul asistatului precum şi în centre de zi sau cantine sociale, servicii de specialitate oferite în centre de zi/servicii sociale de tip rezidenţial/nerezidenţial. În urma activităţii de monitorizare şi evaluare, în anul 2018 au fost oferite servicii sociale la domiciliul asistatului, în centre de zi/cantine sociale sau în centre de zi pentru copii şi tineri cu dizabilităţi, unui număr de 497 beneficiari, fiind create sau susținute spre finanțare 49 de locuri de muncă, din care majoritatea în mediul rural şi au fost sprijinite să funcţioneze 24 de entităţi prestatoare de servicii sociale.

Pe baza evaluărilor efectuate, programul poate fi considerat ca unul dintre cele mai eficiente programe sociale, atingându-şi obiectivele propuse, asigurând continuitate în funcţionarea serviciilor sociale în interesul comunităţii locale. Suma alocată, conform bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, poate fi accesată pe baza unui concurs de proiecte la care pot participa unităţile de cult cu rezidenţă şi activitate socială pe teritoriul judeţului şi entităţile (asociaţii şi fundaţii) care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale asistate în judeţul Sălaj, având calitatea de prestator acreditat să presteze servicii de asistenţă socială. Valoarea finanțării solicitate pe un proiect este de maxim 12.000 lei pe lună. Grupul țintă sunt persoanele vârstnice peste 65 de ani cu incapacități fizice de sănătate, capacități reduse de îngrijire a căror sursă de venit să nu depășească 1.200 de lei pe lună pentru o persoaă singură respectiv 2.200 lei pe cuplu, copii aflați în dificultate cu risc de separare de părinți sau părăsiți de părinți, copii, tineri si adulți cu dizabilități, personalul din asistenta socială.

“De zece ani asigurăm resurse pentru acest program. Din păcate, numărul persoanelor care au nevoie de îngrijire este foarte mare în raport cu ce pot oferi furnizorii de servicii de îngrijire. Poate se gândesc și consilierii locali și primarii să dezvolte asemenea servicii”, a declarat Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean.

Serviciile acordate de către lucrătorii sociali persoanelor vârstnice dependente şi semidependente prin implicarea unităţilor de cult care oferă asistenţă socială, constau în ajutor pentru igiena corporală, transfer şi mobilitate, comunicare, ajutor pentru prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, facilitarea accesului la utilităţi, menţinerea legăturii şi sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate, sprijin în administrarea tratamentelor prescrise, facilitarea unui consult medical ori de câte ori este nevoie, facilitarea unor servicii medicale primare. Serviciile specializate acordate persoanelor cu dizabilităţi, copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate prin implicarea asociaţiilor sau fundaţiilor constau în intervenţie timpurie prin terapie logopedică, terapie ocupaţională, kinetoterapie, terapie prin muzică, activităţi de predare - învăţare, activităţi pentru consolidare de cunoştinţe, activităţi de învăţare a abilităţilor sociale precum şi alte activităţi: asistenţă socială, consiliere parentală, activităţi lucrative, activităţi de relaxare şi stimulare senzorială.

foto: de prin viata adunate

Adauga comentariu