Inspectoratul de Jandarmi Sălaj selecţionează candidaţi pentru concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerelor Afacerilor Interne şi Apărării Naţionale

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi, bărbaţi şi femei, pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. Astfel, pentru sesiunea de admitere în instituţiile de învăţământ ale celor două ministere, în anul şcolar/universitar 2019-2020, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate o serie de locuri în vederea scoaterii la concurs.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti pune la dispoziți 6 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă, domeniul de licenţă „Drept", programul de studii universitare de licenţă „Drept"; 70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă în domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică", din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi, astfel: 65 locuri alocate Jandarmeriei Române; 5 locuri alocate SIE; 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică".

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani dispune pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020 de 190 locuri, din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi, astfel: 150 locuri alocate Jandarmeriei Române; 5 locuri alocate IGAv; 35 locuri alocate SIE.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş" Fălticeni are 170 locuri, din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi astfel: 150 locuri alocate Jandarmeriei Române; 5 locuri alocate IGAv și 15 locuri alocate SIE.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu dispune de 17 locuri alocate MAI conform specialităţilor, 1 loc la Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - Artilerie şi rachete; 2 locuri la Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - Geniu; 2 locuri - Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - Apărare CBRN; 2 locuri - Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - Auto; 3 locuri - Inginerie şi management - Comunicaţii şi informatică; 2 locuri - Contabilitate - Finanţe-contabilitate și 5 locuri - Ştiinţe administrative - Logistică;

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" oferă 6 locuri la știinţe militare, informaţii şi ordine publică- Logistică.

Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" Bucureşti - 36 locuri alocate MAI conform următoarelor specialităţi: 1 loc - Echipamente şi sisteme electronice militare; 2 locuri - Comunicaţii pentru apărare şi securitate; 1 loc - Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviaţie; 3 locuri - Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, 2 locuri - Construcţii şi fortificaţii; 1 loc - Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice; 4 locuri - Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare; 1 loc - Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului; 7 locuri - Materiale energetice şi apărare CRBN; 1 loc - Echipamente şi instalaţii de aviaţie; 1 loc - Blindate, autovehicule şi tractoare și 12 locuri - Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;

Institutul Medico-Militar - 16 locuri alocate MAI, specialitatea militară „ Medicină generală " (10 Bucureşti, 6 Tărgu Mureş).

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă" - 16 locuri alocate MAI (15 locuri IGAV, 1 loc IGPF), din care 10 locuri - Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - Aviaţie piloţi; 5 locuri - Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - Controlor trafic aerian și un loc - Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - Radiolocaţie (IGPF);

Academia Navală „Mircea cel Bătrân" Constanţa - Facultatea de Inginerie Marină, 10 locuri alocate MAI, 4 locuri - Inginerie marină şi navigaţie - Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale; 5 locuri - Inginerie marină şi navigaţie - Electromecanică navală și un loc - Inginerie electrică - Electromecanică;

Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti - 46 locuri* alocate MAI conform specialităţilor, astfel: 8 locuri - Tehnică de comunicaţii; 8 locuri - Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică; 10 locuri-Operare şi mentenanţă echipamente informatice; 10 locuri - Administrare securitate sisteme/ reţele de comunicaţii/informatică; 10 locuri- Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;

În cazul autorizării Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică - Sibiu, potrivit Ordinului M.227/2018, programele de studii postliceale pentru formarea maiştrilor militari în domeniul comunicaţiilor şi informaticii se transferă integral acestei unităţi de învăţământ.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia" - 21 locuri alocate MAI (18 locuri Aviaţie şi 3 locuri Radiolocaţie) conform specialităţilor, astfel: 10 locuri- Aeronave şi motoare de aviaţie; 1 loc- Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare; 5 locuri - Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie; 2 locuri - Radioelectronică de bord de aviaţie și 3 locuri - Radiolocaţie;

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu" Constanţa - 62 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: 2 locuri - Artilerie navală şi antiaeriană; 17 locuri - Timonier şi tehnică de navigaţie navală; 14 locuri - Comunicaţii navale şi observare semnalizare; 18 locuri - Motoare şi maşini navale și 11 locuri- Motoare şi instalaţii electrice navale.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile de învţăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere sesiunea 2019 şi ianuarie 2020 se depun la unităţile de recrutare până în data de 24 mai 2019 pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie - august 2019 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN si SRI) și până la data de 15 noiembrie 2019  pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la şcolile postliceale ale MAI.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, bulevardul Mihai Viteazu, nr 105/A, biroul Resurse Umane, telefon: 0260669722, int. 24535; 24407 sau accesând site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, la adresa www.jandarmeriasalaj.ro.

foto: Jandarmeria Sălaj

Adauga comentariu