INEDIT. Poliţiştii care intervin la cazuri de violență domestică pot emite, după analizarea situației, ordin de protecţie provizoriu

Poliţiştii care intervin la cazuri de violență domestică pot emite, după analizarea situației pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecţie provizoriu, valabil 5 zile, astfel încât victima nu va mai fi nevoită să aştepte ordinul de protecție, încuviinţat de judecător. Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc.

La sfârșitul anului trecut a fost publicat în Monitorul Oficial, ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului Muncii și Justiției sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști. Astfel, începând cu data de 28 decembrie 2018, polițiștii pot emite ordinul de protecție provizoriu, prin care se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una sau mai multe măsuri de protecție a victimelor. Ordinul stabilește procedura de intervenție a polițiștilor, de cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului și procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu, precum și cea de punere în executare a acestuia.

Intervenţiile poliţiştilor la cazurile de violenţă domestică se pot realiza din oficiu sau ca urmare a sesizărilor primite prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităţilor de poliţie de către persoanele implicate în actele de violenţă domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică sau de către alte persoane. În cadrul intervențiilor, polițiștii pot lua măsuri pentru separarea victimei de agresor și pot realiza orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate. Față de agresor, polițistul, prin ordinul de protecție provizoriu, poate dispune și alte obligații sau interdicții, și anume: păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, față de reşedință, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate sau, dacă este cazul, predarea către poliție a armelor deținute de acesta. 

21 de polițiști salajeni au participat la sesiuni de instruire

21 de polițiști de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj au participat la sesiunile de instruire, inițiate de I.G.P.R privind intervențiile în cazurile de violență domestică și emiterea ordinului de protecție provizoriu. Având în vedere modificările și completările aduse legislației, precum și introducerea unor elemente de noutate în activitatea desfășurată de poliție, în luna noiembrie a anului trecut, echipe de specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (Direcția de Ordine Publică și Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității) au organizat o serie de sesiuni de pregătire a polițiștilor, în 19 centre zonale.

252 de infracţiuni din sfera violenţei domestice, în Sălaj

În primele 11 luni ale anului trecut, la nivel judeţean, au fost sesizate 252 de infracțiuni din sfera violenței domestice, din care 113 în mediul urban și 139 în rural. Dintre acestea, ponderea cea mai mare este reprezentată de faptele de lovire sau alte violențe – 144, urmate de abandon de familie – 63 și amenințare – 17, diferenţa o constituie alte fapte. Din punct de vedere al locului comiterii faptelor, cele mai multe infracțiuni s-au comis la domiciliul subiecților. Au fost emise 37 de ordine de protecţie, toate la solicitarea victimelor.

Adauga comentariu