Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor afectate de inundații în cursul anului 2019

Guvernul României, condus de Viorica Dăncilă a aprobat o hotărâre prin care va acorda ajutoare de urgență pe parcursul anului 2019, pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, produse începând cu luna mai 2019. 

Ajutoarele de urgență se acordă în limita sumei de 5 milioane lei din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, astfel:

- câte 3.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri de folosință îndelungată au fost afectate în proporție de peste 90%;

- câte 2.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri de folosință îndelungată au fost afectate în proporție cuprinsă între 50% și 90% inclusiv ;

- câte 1.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri de folosință îndelungată au fost afectate în proporție de până la 50% exclusiv.

- în cazul în care, în urma inundațiilor, alunecărilor de teren și fenomenelor meteorologice deosebite se înregistrează pierderi de vieți omenești, familia persoanei/persoanelor decedate beneficiază suplimentar de suma de 5.000 lei.

Ajutoarele de urgență nominale se aprobă prin notă a ministrului Muncii și Justiției Sociale, pe baza borderourilor agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, cu sprijinul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, borderourile fiind avizate de primarii localităților afectate și de prefecți.

Pentru sprijinirea promptă a populației pe parcursul anului 2019 și pentru combaterea rapidă a riscului de excluziune socială a celor afectați, normele de acordare a ajutoarelor de urgență au fost simplificate. Astfel, familiile sau persoanele afectate nu mai trebuie să completeze cereri, iar efectuarea anchetelor sociale a fost eliminată.

În urma ploilor din ultima perioadă s-a constatat că au fost avariate un număr de 19 clădiri ale unităților de învățământ, 34 de clădiri care aparțin domeniului public al Municipiului Zalău și s-a produs o alunecare de teren pe strada Merilor, aceasta devenind impracticabilă pe o porțiune de 200 m. De asemenea, a fost întocmită și lista cu bunurile, proprietate privată, care au suferit diverse daune. Aceasta cuprinde 554 de construcții, 97 terenuri și culturi și 118 alte bunuri. Au mai fost avariate 2.453 autovehicule, pentru care Primăria municipiului Zalău va elibera adeverințele necesare în vederea despăgubirii proprietarilor de către societățile de asigurări. 

Adauga comentariu