Fostul primar al comunei Meseșenii de Jos, înapoi la închisoare

Fostul primar al comunei Meseșeni de Jos, Sandu Bercean în vârstă de 64 de ani, a ajuns din nou la inchisoare. Bercean a fost condamnat, anul trecut, în 21 iunie, de Judecatoria Zalau, la 5 ani si 6 luni de inchisoare, intr-un dosar de coruptie. 

Imediat dupa sentinta magistratilor zalauani, Bercean a atacat decizia la Curtea de Apel Cluj. Judecatorii clujeni au respins azi apelul ca nefondat si a mentinut decizia Judecatoriei Zalau. 

Iata solutia de azi a Curtii de Apel Cluj:

“I. Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău, inculpaţii P.B. şi I.A. şi de către partea civilă ANAF Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj împotriva sentinţei penale nr. 161 din data de 21 iunie 2018 a Judecătoriei Zalău pe care o desfiinţează cu privire la nelegala pedeapsă aplicată inculpatului P.B. pentru infracţiunea de fals intelectual, greşita soluţie de renunţare la aplicarea pedepsei inculpatului I.A. şi a cuantumului sumei la care au fost obligaţi inculpaţii la plată în favoarea părţii civile şi, pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite: Condamnă pe inculpatul P.B. la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals intelectual ca infracţiune asimilată celor de corup?ie prev. de art. 26 alin.1 Cod penal din 1969 corob. cu art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 Cod penal din 1969, cu aplic. art.74 lit. c) şi art.76 lit.e) Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, art.396 alin.10 Cod procedură penală. Menţine pedeapsa principală de 2 ani ?i 6 luni închisoare aplicată inculpatului P.B. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice ca infracţiune asimilată faptelor de corup?ie prev. de art. 26 alin.1 Cod penal din 1969 corob. cu art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 248 ?i art.2481 şi art. 146 Cod penal din 1969, cu aplic. art.74 lit.b) şi c) şi art.76 lit.b) Cod penal din 1969, şi art. 5 Cod penal, 396 alin. 10 Cod procedură penală precum şi pedeapsa complementară şi cea accesorie de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal din 1969. Constată că cele două infracţiuni se află în concurs cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 79/06.05.2015 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosarul nr. 452/84/2015, definitivă la data de 26.05.2015 prin neapelare, la pedeapsa rezultantă de 1 an ?i 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 865 alin.1 Cod penal din 1969 anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an ?i 8 luni închisoare, aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.79/2015 a Tribunalului Sălaj ?i descontope?te pedeapsa rezultantă în pedepsele componente de 1 an ?i 4 luni închisoare ?i 1 an închisoare. În baza art.861 alin.1 şi art. 85 alin.1 Cod penal din 1969 rap.la art. 34 alin.1 lit.b) şi art. 33 lit.a) Cod penal din 1969 contopeşte cele 4 pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 6 luni închisoare. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1969, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal 1969. În baza art. 65 Cod penal din 1969 aplică inculpatului alături de pedeapsa principală a închisorii pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 ani, de la data executării sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art.861 Cod penal din 1969 rap.la art.865 alin.2 Cod penal din 1969 dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale de 2 ani şi 6 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 4 ani ?i 6 luni, termen stabilit potrivit art.862 alin.1 Cod penal din 1969 ?i care se calculează de la 26.05.2015, data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 79/06.05.2015 a Tribunalului Sălaj Încredinţează Serviciului de Probaţiune Sălaj supravegherea inculpatului pe durata termenului de încercare. În baza art.863 alin.1 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Sălaj; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la art. 863 alin.1 lit. b), c) şi d) Cod penal 1969 se comunică Serviciului de Probaţiune Sălaj. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii prevăzute de art.64 lit. a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864 Cod penal 1969 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a Cod procedură penală achită pe inculpatul I.A. de sub acuzaţia de comitere a infracţiunii de neglijenţă în serviciu prev. de art. 298 alin. 1 Cod penal cu aplic. art.5 Cod penal. Înlătură dispoziţia de obligare a inculpatului I.A. la plata solidară a sumei datorate părţii civile. Obligă solidar pe inculpaţii B.S. şi P.B. la plata sumei de 295.920 lei în favoarea părţii civile ANAF Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reprezentând majorări de întârziere la suma de 281.829 lei plătită nelegal din bugetul local, calculate de la data plăţii nelegale, respectiv 14.09.2012, şi până la data de 17.01.2018, data plăţii integrale a debitului principal. Înlătură dispoziţia de obligare a inculpatului I.A. la plata sumei de 900 lei reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului la judecata în fond şi dispune rămânerea ei în sarcina statului. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate. II. Respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii B.S., T.A., S.M. şi S.R.G. împotriva aceleaşi sentinţe. Stabileşte suma de 540 lei (180 leiX3) onorariu parţial apărători din oficiu ce se va avansa din FMJ în favoarea Baroului de avocaţi Cluj. Obligă inculpaţii B.S., T.A., S.M. şi S.R.G. la plata sumei de câte 500 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului în apel, restul cheltuielilor judiciare în apel rămânând în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 9 mai 2019”, se arata in decizia Curtii se Apel Cluj.

 

 

Adauga comentariu