Fondurile destinate reabilitării monumentelor istorice din Sălaj pot fi folosite din acest an și pentru întocmirea documentațiilor, la propunerea consilierilor PNL

La propunerea consilierilor PNL Sălaj, fondurile din programul destinat reabilitării monumentelor istorice pot fi folosite începând din acest an și pentru întocmirea documentațiilor, nu doar pentru lucrările de restaurare, conservare sau intervenție. Consilul Judetean Sălaj a aprobat pentru 2019 alocarea sumei de 400.000 lei din bugetul propriu pentru derularea unui program de finanțare privind Protecția monumentelor istorice - gupa B de pe raza județului Sălaj. Programul are ca obiectiv sprijinirea persoanelor fizice sau juridice de drept privat care au în proprietate imobile clasate în categoria monumentelor istorice- gupa B, situate în Sălaj. Astfel, vor fi sprijinite proiecte de execuție de lucrări de construire, restaurare, conservare sau intervenție deja autorizate pentru monumente și situri clasate în categoria B, cuprinse în lista actualizată a monumentelor istorice aprobată de Ministerul Culturii și servicii de proiectare, expertizare a monumentelor istorice care sunt folosite în scopul unor activități socio-culturale, de învățământ, sănătate, de cult, de binefacere sau de locuință, precum și întocmirea documentațiilor tehnice necesare execuției lucrărilor de construire, restaurare, conservare sau intervenție. 

Vicepreședintele PNL Sălaj, Paul Maghiu: “Încurajez proprietarii de monumente istorice să depună solicitări pentru reabilitarea acestora și împreună cu ONG-uri de profil, membrii comunității și societatea civilă să putem salva și pune în valoare cât mai mult din moștenirea istorică și spirituală a Sălajului“. În anul 2018, PNL Sălaj a propus Consiliului Județean modificarea regulamentului aferent programului “Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sălaj, iar una dintre propuneri a fost acordarea de fonduri și pentru documentații, propunere care a fost acceptată de consilieri.

De asemenea, în ședința din 16 aprilie PNL Sălaj a solicitat tot pentru protejarea monumentelor istorice, întocmirea unei strategii multianuale la fel ca cele aplicate în Bihor, Alba sau Harghita, unde există astfel de strategii cu scopul de a inventaria şi constata starea acestor construcţii, pentru ca apoi, în colaborare cu instituțiile de cultură, ONG-uri de profil și proprietarii monumentelor să fie gândite programe de finanțare pentru reabilitarea și punerea în valoare a acestpr obiective. Și această sugestie făcută la începutul anului trecut a fost acceptată de conducerea Consiliului Județean, astfel că în cel mai scurt timp vom avea un inventar clar al situației monumentelor istorice din județ, spune Paul Maghiu.

Prin derularea programului se urmărește punerea în sigurană și scoaterea imediată din pericol a monumentelor isorice, reabilitarea structurală și funcțională a acestora, îmbunătățirea și punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice ale monumentelor, integrarea/reintegrarea în circuitul socio-economic și cultural-turistic al monumentelor istorice, contribuind în acest fel și la dezvoltarea turismului în zonă. Programul se va derula sub forma unui concurs de proiecte, iar pentru evaluarea proiectelor depuse pentru finațare se va numi o comisie de evaluare, selecție, monitorizare și verificare a proiectelor sub coordonarea arhitectului șef. Cofinanțarea unui proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Județean și solicitant. Nivelul de cofinanțare a lucrărilor va fi stabilit în concordanță cu bugetul programului și proporțional cu punctajul obținut în urma evaluării dosarelor depuse de solicitanți.

foto: facebook Salvati Casa Memorială Iuliu Maniu

Adauga comentariu