Documentația care a stat la baza proiectului de modernizare a străzii Cloșca din Zalău, verificată în aceste zile de comisia de recepție. Lucrările finanțate prin PNDL au costat 1,5 milioane lei

Comisia de recepție a început procedura pentru etapa I a recepției lucrărilor executate pe strada Cloșca din municipiul Zalău, respectiv analizarea documentației care a stat la baza proiectului de modernizare a străzii, urmând ca în etapa a II-a să fie verificat modul de execuție a lucrărilor la fața locului.

Pentru modernizarea străzii Cloșca s-au executat lucrări de refacere a părții carosabile pe o suprafață de 6.298 metri pătrați, trotuare de 2.375 mp, au fost reabilitate spațiile verzi pe 340 mp. De asemenea, au fost înființate 26 de locuri de parcare longitudinale, 8 locuri de parcare pe strada Salamon Jozsef, rețeaua de canalizare pluvială a fost refăcută pe 858 metri. Totodată, au fost construite 18 cămine prefabricate din beton pentru canalizare, 56 de guri de scurgere, au fost amplasate 40 de indicatoare rutiere, 21 de indicatoare stradale, canalizația pentru rețea telecomunicații s-a extins pe 4000 m și 30 de camerete de tragere.
 

Alte trei proiecte s-au desfășurat pe același amplasament, respectiv proiectul, ”Reglementare LEA 0,4kV PTZ 8113 Traian – strada Cloșca”, proiectul ”Extindere rețea iluminat public pe strada Cloșca” și lucrări pentru introducerea în subteran a tuturor rețelelor de telecomunicații. Prin lucrările executate s-a urmărit creșterea gradului de confort al cetățenilor prin crearea unei infrastructuri moderne, îmbunătățirea aspectului străzii și fluidizarea traficului în oraș.

Recepția lucrărilor la proiectul privind modernizarea străzii Cloșca din municipiul Zalău este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, iar lucrările sunt finanțate prin PNDL, valoarea acestora fiind de 1.515.215,45 lei. 

Adauga comentariu