Consiliul Județean promite reducerea birocrației. Sălăjenii vor accesa informații și documente fără să mai fie nevoiți să se deplaseze sau să aștepte răspunsurile scrise ca până acum

Consiliul Județean Sălaj intenționează să simplifice procedurile administrației locale și să reducă birocrația pentru sălăjeni, prin implementarea proiectului ”SPACE – Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul vizează reducerea cu minim 30% a timpului aferent livrării serviciilor către cetățeni, primării, ONG-uri, asociații și mediul de afaceri prin oferirea unor servicii cu acces on-line dar și crearea unei arhive digitale și eliminarea astfel a birocrației existente. De asemenea, prin implementarea acestui proiect va fi redus la maxim fluxul clasic pe hârtie pentru unele servicii oferite exclusiv de Consiliul Județean, respectiv obținerea mai facilă a informațiilor despre concesionarea, închirierea ori vânzarea de bunuri proprietate publică sau privată, obținerea acordului prealabil pentru lucrări în zona drumurilor județene, obținerea acordului privind efectuarea de lucrări în clădirile de patrimoniu județean, solicitarea sprijinului financiar în cazurile sociale, comunicarea începerii/încheierii execuţiei lucrărilor de construire/desființare în baza autorizaţiilor de construire emise sau eliberarea licențelor de transport, dar și furnizarea unui canal îmbunătățit de comunicație informațională pentru cetățeni.

Totodată vor fi simplificate fluxurile interne prin eliminarea unor acte doveditoare eliberate deja de instituție și va fi elaborat un instrument de management și evaluare a performanței instituționale privind serviciile livrate prin înființarea canalului de comunicație nou reprezentat de portalul de servicii electronice. Va fi îmbunătățit accesul la informații prin up-gradarea site-ului web al instituției pentru a fi receptiv, intuitiv și accesibil persoanelor cu dizabilitați și va fi elaborat un instrument extranet pentru confirmarea veridicității actelor emise de instituție. Pentru creșterea eficienței serviciilor oferite vor fi instruiți cel puțin 70 de angajați din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sălaj.

"Serviciile vor fi mai bune calitativ și mai rapide. Vrem să simplificăm, să fim mai operativi, să ajutăm beneficiarii să intre în posesia informațiilor de care au nevoie în cel mai scurt timp. Digitalizarea va permite accesarea informațiilor și documentelor de care au nevoie fără să se mai deplaseze sau să aștepte răspunsurile scrise ca până acum" a declarat Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean. Valoarea proiectului este 2,9 milioane de lei, contribuţia judeţului Sălaj la finanțarea proiectului fiind de aproximativ 75.000 lei, din care puțin peste 58.000 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din totalul cheltuielilor eligibile, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile în valoare de 16.660 lei.

foto: bio-media.ro

Adauga comentariu