ATENȚIE. Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate se pot depune până cel târziu în preziua alegerilor, 25 mai 2019

Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate se pot depune, însoțite de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, cel mai târziu în preziua alegerilor respectiv 25 mai 2019, potrivit legii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European de duminică 26 mai, care reglementează procedura votării prin intermediul urnei speciale.

Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegător trebuie datată și semnată olograf și să cuprindă numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate valabil, precum și adresa la care se află.

În acest sens, birourile electorale ale secțiilor de votare vor asigura între orele 18.00 și 20.00 ale zilei de 25 mai 2019, prezența la sediul secției de votare pentru a putea primi cererile de deplasare a urnei speciale, transmite președintele Biroului Electoral județean nr.33 Sălaj, judecător Puiu Dana Maria. 

foto: sibiu100.ro

Adauga comentariu