Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Zalău va fi extins. Spațiile nou create vor fi dotate cu echipamente medicale performante

Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Zalău va fi extins pentru a sigura spațiul necesar celor zece săli de operație pe care le va avea, incluzînd și zona administrativă aferentă. Consiliul Județean Sălaj a aprobat principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere Ambulatoriu, spitalizare de zi și bloc operator de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj“. Prin această investiție se va asigura spațiul necesar pentru blocul operator cu cele 10 săli de operație și zona administrativă aferentă, structura de spitalizare de zi cu spațiile aferente, spații pentru îngrijire la domiciliu, spațiu pentru stația de sterilizare centrală și zona administrativă aferentă, spații pentru circulația cu ascensoarele și casele de scări, săli de așteptare.Toate spațiile nou create și cele modernizate vor fi dotate cu echipamente medicale performante și cu mobilier specific activității medicale desfășurate.

În perioada 2011-2018, Consiliul Județean Sălaj a realizat mai multe investiții în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, reabilitarea corpurilor A și B- proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru sălăjeni - proiect cu caracter retrospectiv prin intermediu căruia au fost rambursate cheltuielile efectuate de Consiliiul Județean Sălaj pentru extinderea, reabilitarea și dotarea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean, îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la servicii medicale de urgență- proiect cu caracter retrospectiv prin intermediul căruia au fost rambursate cheltuielile efectuate de Consiliul Județean pentru dotarea minimală a secției UPU SMURD, dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Județean de Urgență Zalău - investiții finanțate din bugetul popriu al Consiliului Județean Sălaj.

Pentru respectarea standardelor existente, pe lângă aceste investiții este necesară extinderea corpului C al clădirii în zona frontală și parțial lateral dreapta și stânga, precum și zona dintre corpurile C și D pentru a asigura spațiul necesar blocului operator cu cele 10 săli de operație, structura de spitalizare de zi, spațiile pentru îngrijire la domiciliu, spațiul pentru stația de sterilizare centrală, spațiile pentru circulația cu asscensoare și pe casa scării și săli de așteptare. 

Blocul operator existent a fost construit între anii 1975-1979, iar de atunci nu a mai fost modernizat integral. În cadrul actualului bloc operator cu cinci săli de operație din 2017 au fost efectuate peste 4.728 de intervenții chirurgicale și alte peste 4 mii de intervenții în 2016. Indicele de adresabilitate a crescut în 2017 la 58,04% ceea ce justifică necesitatea extinderii blocului operator și modernizarea celui existent. Stația centrală de sterilizare funcționează în prezent în spații insuficiente pentru nevoile existente, în imediata vecinătate a secției UPU SMURD. Pentru realizarea proiectului de extindere și modernizare se impune relocarea stației centrale de sterilizare în extinderea realizată, astfel fiind create spații adaptate pentru derularea activității. 

La subsolul construcției se va amenaja accesul pacienților transportați cu mașina personală, la nivelul solului se vor amenaja funcțiuni de primire/recepție/informații și distribuție pacienți, un compartiment de îngrijire la domiciliu, acces la RM, asigurarea accesului cu targa și dezvoltarea accesului la Pediatrie. La parter se va realiza structura spitalizărilor de zi pentru specialitatea medicală conectată direct cu toate funcțiunile deja existente în ambulatoriu și zona de așteptare. Tot la acest nivel se va extinde/recompartimenta și moderniza zona de fișier, recoltare probe biologice, eliberare rezultate și sala de așteptare, aferentă laboratorului de analize medicale. La nivelul etajului I se va realiza structura spitalizărilor de zi pentru specialitatea chirurgicală. La etajul 2 se va regăsi extinderea funcțională principală - Blocul Operator. După modernizare și extindere, blocul operator va grupa 10 săli de operații, necesare diverselor specialități. Blocul operator astfel creat va avea legătură directă cu serviciul de anestezie terapie intensivă și stația centrală de sterilizare, serviciul de urgență și secțiile de spitalizare. Având în vedere că la același nivel, dar în alt corp este amplasat blocul de nașteri al secției obstretică ginecologie, cu ocazia extinderii blocului operator general, sala de operații a acestuia va fi introdusă în circuitul funcțional nou gândit. La ultimul nivel se va realiza stația de sterilizare. Valoarea investiției pentru construcții și montaj se ridică la 25.430.328,74 lei la care se adaugă TVA în valoare de 4.831.762,46 lei, echipamente și dotări în valoare de 35.196.673,65 lei plus TVA de 6.687.368,00 lei.

Adauga comentariu