Garajele din apropierea punctului termic 17 de pe Aleea Torentului vor fi demolate pentru amenajarea unui centru de zi. Proprietarii vor fi notificați să procedeze la eliberarea terenului

Garajele din imediata vecinătate a Punctului Termic 17 de pe Aleea Torentului vor fi desființate pentru executarea unor lucrări de amenajare a zonei. Întrucât în clădirea PT 17 va fi amenajat un centru de zi pentru copii, este necesară demolarea a șase garaje/copertine din apropiere, amenajări cu aspect dezolant ce sunt acoperite cu plăci de azbociment, unele fără autorizație de construire sau neutilizate, iar altele folosite pentru depozitarea diferitelor bunuri. Clauzele contractuale cuprinse în contractele de închiriere a terenului pe care sunt amplasate garajele prevăd posibilitatea încetării acestora la inițiativa oricăreia dintre părți cu notificare prealabilă de 15 zile a celeilalte părți, caz in care proprietarul garajului are obligația de a proceda la eliberarea amplasamentului în termen de 30 de zile de la data încetării. În caz contrar se va proceda la demolarea acestora de către Primăria Zalău pentru punerea locației la dispoziția constructorului în vederea lucrărilor planificate. Proprietarii garajelor vor fi notificați să procedeze la eliberarea terenului. 

Primăria municipiului Zalău a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru reamenajarea Punctului Termic 17, clădire în care va funcționa un centru de zi pentru copii. Imobilul de pe Aleea Torentului, care se află în stare avansată de degradare va fi modernizat și recompartimentat astfel încât, la finalizarea investiției, centrul de zi va avea la parter 3 săli pentru cursuri, din care o sală dotată ca laborator de limbi străine, o sală de mese, o sală multi-funcțională, toalete, iar la etaj vor fi două birouri. Spațiile vor fi dotate cu mobilier, echipamente IT, fiind create condiții de derulare a activităților cultural - recreative pentru maximum 100 copii pe zi, majoritatea proveniți din familii defavorizate. Curtea va fi amenajată ca spațiu verde cu loc de joacă pentru copii. Investiția se ridică la 3,3 milioane lei, bani proveniți din fonduri europene cu finanțare nerambursabilă și din bugetul de stat.

Adauga comentariu